Svazek obcí Východní Krkonoše sdružuje 9 měst a obcí podél toku řeky Úpy v kraji pod nejvyšší horou ČR Sněžkou. Svazek vznikl v roce 2004 a jeho členy jsou: Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Černý Důl, Horní Maršov, Pec pod Sněžkou , Malá Úpa, Žacléř. Hlavním posláním svazku je partnerská spolupráce mezi jednotlivými obcemi s cílem co nejlepší propagace turistického regionu východní Krkonoše v rámci cestovního ruchu.


Jedním z hlavních projektů svazku je „Krakonošovo Království,“ který je zacílen především na rodiny s dětmi. Principem projektu je navštěvování a poznávání jednotlivých atraktivit a turisticky zajímavých míst východních Krkonoš, kde turisté získávají na vybraných místech razítka do „Krakonošova glejtu,“ a za své putování regionem dostanou na informačních centrech odměnu. Do projektu se úspěšně zapojují také mateřské školy z regionu. Partnerem projektu je polské příhraniční město Kowary.


V roce 2013 se svazek aktivně zapojil do celostátního projektu „Meziobecní spolupráce,“ pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, který je zaměřen na podporu užší spolupráce mezi obcemi, kdy jedním z témat tohoto projektu je právě oblast cestovního ruchu.

Více informací na:

www.obcesobe.cz, http://kjh.cz/obce_sobe.php


K nejvýznamnějším akcím pořádaných svazkem patří „Krakonošův Cyklomaraton,“ závod pro všechny milovníky cykloturistiky všech věkových kategorií a pro všechny typy kol. Letošní druhý ročník „Krakonošova Cyklomaratonu“ proběhne 1. srpna opět se startem a cílem v Trutnově. Horkou letošní novinkou budou dvě trasy! V rámci dlouhé trasy nastoupají závodníci přes 2.500 m, ujedou cca 140 km, a dají si i výjezd na Pražskou boudu. Krátká trasa bude v délce necelých 100 km s převýšením něco málo přes 1.500 m a společně s dlouhou trasou přejede přes Pomezní Boudy a dvakrát přes Hrádeček. Další novinkou je zařazení „Krakonošova Cyklomaratonu 2015“ do seriálu 53x11 Marathon Cup/Hobby Cup.

Více informací na:

www.krakonosuvcyklomaraton.cz

 

STANOVY:

Stanovy dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní Krkonoše zde:

Dodatek č.1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní Krkonoše zde:

Dodatek č.2 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní Krkonoše zde:

Dodatek č. 3 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní Krkonoše zde:

Dodatek č. 4 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní Krkonoše zde: 

 

Povinně zveřejněné informace dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (II.)

 

Návrh rozpočtu na rok 2019, zveřejněno dne: 4.2.2019

3. rozpočtová změna 2018, zveřejněno dne: 3.12.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021, zveřejněno dne: 3.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021, zveřejněno dne: 27.12.2018

Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019, zveřejněno dne: 27.12.2018 

4. rozpočtová změna 2018, zveřejněno dne: 27.12.2018

 

Schválený závěrečný účet za rok 2017:

Zpráva k závěrečnému účtu 2017, zveřejněno dne: 22.6.2018

SOVK Trutnov FIN 2_12 2017, zveřejněno dne: 22.6.2018

A1_h_Zprava_podpis_SOVK_2017, zveřejněno dne: 22.6.2018

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2017:

Zpráva k závěrečnému účtu 2017, zveřejněno dne: 4.6.2018

SOVK Trutnov FIN 2_12 2017, zveřejněno dne: 4.6.2018

A1_h_Zprava_podpis_SOVK_2017, zveřejněno dne: 4.6.2018

 

Schválená pravidla rozpočtového provizoria, zveřeněno dne: 2.1.2017

Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019, zveřejněno dne: 2.1.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017, zveřejněno dne: 10.1.2017

Schválený rozpočet na rok 2017, zveřejněno dne: 15.3.2017

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2016, zveřejněn dne: 12.4.2017

 

Schválený závěrečný účet za rok 2016, zveřeněn dne: 17.7.2017:

a) Zpráva k závěrečnému účtu SOVK za rok 2016

b) Auditorská zpráva za rok 2016

 

Rozpočtová změna číslo 1, zveřejněno dne: 21.9.2017

Schválená pravidla rozpočtového provizoria, zveřejněno dne: 30.11.2017

Rozpočtová změna číslo 2, zveřejněno dne: 1.12.2017

 

Návrh rozpočtu na rok 2018, zveřejněn dne: 13.1.2018

Schválený rozpočet na rok 2018, zveřejněn dne: 8. 3. 2018

1. rozpočtová změna 2018, zveřejněna dne: 25.7.2018

2. rozpočtová změna 2018, zveřejněna dne: 5.10.2018

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Svazek obcí Východní Krkonoše

Národní 199
541 01 Trutnov


IČO: 71188371
DIČ: neplátce 

www.vychodnikrkonose.cz
www.krakonosovokralovství.czHKkraj logo

WEB realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje