Podmínky, pravidla a úhrada nákladů při výpůjčce mobiliáře SVAZKU OBCÍ VÝCHODNÍ KRKONOŠE (SOVK)

1) Pravidla pro zapůjčování mobiliáře:

 • zapůjčovat lze pouze na akce podporující rozvoj členských obcí SOVK a jejich obyvatel
 • zapůjčovat lze pořadatelům, kteří ziskají souhlas představitele dané obce či města SOVK
 • zapůjčovat lze pouze na akce kde nebude mobiliář předmětem tvorby zisku
 • zapůjčovat lze pouze na místa kde jsou k tomu odpovídající podmínky
 • zapůjčovat lze pouze pod smlouvou a sepsanou realizační přílohou
 • zapůjčovat nelze dlužníkům a škůdcům na mobiliáři
 • bezplatná zápůjčka je možná běžně na dva dny nebo 1 týden (Út až Ne) + montáž/demontáž

 

2) Rezervace a schváleni výpůjčky mobiliáře:

 • rezervace se provádí u tajemnice SOVK písemnou formou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • schválení zápůjčky a podpis smluv provádí předseda SOVK
 • ve sporných případech (termín, účel a místo akce apod.) rozhoduje výbor SOVK
 • pravidlo zápůjčky „kdo dříve řádně požádá a potvrdí smlouvu (právo veta výboru SOVK)
 • správce požaduje rezervaci min. 7 pracovních dní předem 

 

3) Úhrada nákladů - ceník: (úhrada nákladů za dopravu, montáž a demontáž)

Běžná zápůjčka 1+2 dny: tj. dva dny užití a jeden den montáž a demontáž 

 • 1 ks party stan 8x10 m                        á 8 400 Kč
  • - včetně příslušenství (kotvící prvky, vytahovák, 4ks osvětleni 220V, 2x baner)
  • doprava, montáž, demontáž, servis správce         (personal 3os x 2 x 3 hod, údržba atd.)
 • 20 ks pivní set - pro 120 osobá 800 Kč
  • tj. 20 ks stolů (délka 2,2 m), 40 ks lavic - při dopravě s výpůjčovkou stanu (jinak dle km)
 • 2 ks party stan 8x20 m (16x10m)         á 14 000 Kč
  • včetně příslušenství (kotvící prvky, vytahovák, 4 ks osvětlení 220V, 2x baner)
  • doprava, montáž, demontáž, servis správce        (personal 3 os x 2 x 5 hod, údržba atd.)

 

V případě výpůjčky na 1 týden (6 dní + 1 montáž a demontáž) je cena o 50% vyšší.


4) Postup pro montáž a demontáž:

Doprava, montáž a demontáž se provádí prostřednictvím Správce - Technické služby Trutnov

 • dopravit mobiliář lze na místo pouze nákladním vozem s přístupem přímo k místu montáže
 • montáž nutno provést min. 4 hodiny před akcí za příznivých klimatických podmínek (pokud akce začíná po ránu doporučujeme zajistit montáž odpoledne den před akcí)
 • montáž i demontáž mobiliáře pouze na vyklizeném prostranství od osob a dalšího vybaveni
 • pro demontáž a odvoz je nutno rezervovat cca. 3 hodiny
 • montáž ani demontáž nelze provádět za tmy nebo při nepřízni počasí

 

Běžně: v pátek od 14 do 17 hodin montáž, demontáž nejlépe v pondělí dopoledne 8 - 10 hodin. Termíny i časy lze dohodnout individuálně dle možností a vhodnosti k akci.SOVK si vyhrazuje právo na změnu podmínek i výše úhrad nákladů.

 

PROVOZNÍ POKYNY VÝPŮJČKY MOBILIÁŘE SOVK 

Provozní pokyny jsou přilohou Smlouvy o Výpůjčce mobiliáře SOVK jako metodický manuál pro řádné a bezpečné užívání mobiliáře na akci. Povéřený pracovník Vypůjčitele by mél být s ním plně seznámen.


1) Základní informace o párty stanu - typ AHA - B, výrobce Celtima s.r.o. Liberec

a) rozměry: šířka 8 x délka 10 m, hřebenová výška 4 m, stranová výška 2,38 m, sklon střechy 18°

b) konstrukce: eloxovaný hliníkový profil 128/70/3 mm, nutné kotvení každé nohy - hřeby 25x800 mm

c) opláštění: zelené bočnice, bilá světlopropustná střecha, ohnivzdorná tkanina 680 g/m2/0,56 mm

d) celková hmotnost 1 600 kg, nejdelší díl konstrukce 5,5 m, montáž cca. 2,5 hodiny ve 3 osobách

 

2) Odolnost (certifikace) party stanu - informace pro vhodnost užiti

a) splňuje certifikaci jakosti a kvality ISO 9001 :2000

b) snížená hořlavost EN 13823 a EN 14716 (odolnost -30 až + 70 °C), stabilizováno proti UV zářeni

c) odolnosti kotveného party stanu proti větru je do 100,5 km/hodinu

d) konstrukce jsou odolné proti mrazu, plachtu je vhodné při mrazech pod - 10 °C zahřát

e) střechu nelze zatěžovat sněhem (max.10 cm/70 kg /m2), sníh je nutno odklizet či stan temperovat

 

3) Umístění party stanu - plocha pro montáž a demontáž

a) oba párty stany lze vzájemně spojit do rozměru (16x10 m nebo 20x8 m)

b) stany lze umístit pouze na rovnou a upravenou plochu s max. sklonem terénu 3 % (cca. 15 cm /10 m)

c) stany lze umístit pouze do volného prostoru s min. výškovým profilem 5 m (ne pod el. vedení!)

d) okolo stanu by měl být manipulační a bezpečnostní prostor min 5 m od kraje

e) kotvení stanu nejlépe do měkké plochy, v případě pevné plochy nutno navrtat otvory pro hmoždinky

 

4) Užívání party stanu a mobiliáře - bezpečné užíváni při akci

a) stan lze plně zavětrat a bočnice odnímat - pozor na efekt „větrného pytle" (dop. 2 protilehlé vstupy)

b) stan lze osvětlit 4 ks halogenovými svítidly, vypůjčitel si však ručí za bezpečný přivod el. energie

c) konstrukci stanu ničím nezatěžujte, neupevňujte žádné zařízení, neomotávejte elektrickým vedením

d) při vytápění stanu nebo užití obdobných zařízení zajistěte řádné odvětrání

e) uvnitř stanu neumísťujte otevřený oheň či jiné vybavení vytvářející zplodiny a nadměrné teplo

f) další mobiliář ve stanu umisťujte tak, aby neomezoval únikový prostor a bezpečnost osob


5) Bezpečnostní pravidla - v rámci ochrany osob i majetku

a) vypůjčitel je povinen pověřit osobu, která bude mobiliář po celou dobu výpůjčky zajišťovat

b) sledujte, aby nedošlo k nadměrnému hromadění osob hlavně při náhlé nepřízni počasí

c) v případě extrémního počasí (silný vítr, bouře apod.) stan okamžitě vykliďte

d) v dopadové zóně stanu (5 m od hrany stanu) neumísťujte další vybavení či zařízení

e) v případě sněhové pokrývky je nezbytné sníh okamžitě ze střechy odklízet

f) nedoporučujeme umísťovat mobiliář pod stromy či jinými pádem ohrožujícími předměty


6) Ochrana, údržba a očista mobiliáře - v rámci převzetí a předání mobiliáře správci

a) po montáži mobiliáře správcem jej řádně prohlédněte a sepište předávací protokol

b) v případě zjištění škody na mobiliáři ji nahlaste správci, případně škodu vyfoťte

c) v případě zjištění zcizení mobiliáře okamžitě událost nahlaste půjčiteli a Policii ČR

d) před demontáží mobiliáře prostor vykliďte a očistěte (pokud nemrzne, lze použít WAPku)

e) plachtové části neskládejte, pokud mrzne (došlo by k přelomení a tím ke zničení)

f) před demontáží mobiliáře se správcem sepište předávací protokol o škodách


Kontakt na Správce - Technické služby Trutnov s.r.o. - tel.: 499 739 411

 • Pověřená osoba: J. Metelková - 499 739 419;  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt na Půjčitele - Svazek obcí Východní Krkonoše

 • Pověřená osoba: Tajemnice R. Minaříková 731 183 920; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Zasedací místnost

 

SOVK nabízí možnost pronájmu zasedací místnosti pro 22 hostů, v Národním domě, na adrese: Národní 199, Trutnov. Prostor je vybaven dataprojektorem, plátnem a flipchartem. Celý prostor je pokryt WiFi, což zajištuje snadný přístup k internetu.

Cena pronájmu – 250 Kč/hod (vč. DPH).

 Rezervace místnosti na tel.: 736 706 021; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

Svazek obcí Východní Krkonoše

Národní 199
541 01 Trutnov


IČO: 71188371
DIČ: neplátce 

www.vychodnikrkonose.cz
www.krakonosovokralovství.czHKkraj logo

WEB realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje